دستور انجام تحقیقات درباره خاشقجی صادر شد

بعد از گذشت ۱۳ روز از ناپدید شدن روزنامه نگار منتقد عربستانی، ملک سلمان به دادستانی عربستان دستور داد تا تحقیقاتی را در این رابطه انجام دهد.